1988-1992 Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum

1992-1995 Opleiding Stammen en Takken

1997-1998 Instroom vierde jaar met eindexamen Angelo Dutch Instiute for Oriental Studies

1999 Pakua Pulse Course

2001 Psychologie Stammen en Takken

2002 Hemel-Aarde-Mens principe

2002 Acupunctuur bij kinderen deel l

2003 Studie Stammen en Takken (verdieping)

2003 Pakua Pulse Course

2003 Acupunctuur bij kinderen deel ll

2004 Point energetics and case histories deel ll

2004 Postgratuate Seminar 8 Trigrams and 8 Extra’s

2005 Postgratuate Seminar 8 Trigrams and 8 Extra’s

2006 Six Divisions deel l t/m lll

2006 Point energetics and case histories deel lV

2007 Point energetics and case histories deel V t/m Vll

2008 Driewarmer

2009 Four pillars

2011 Death and Bereavement

2012 Shao Yin point energetics deel l en ll

2013 Pakua Pulse Course deel ll

2013 Jue Yin pont energetics

mei 2013 pols diagnose deel lll

nov 2014 pols diagnose deel lV

sept 2014 emotionele dysbans

okt 2015 Chong Mai Extra - Meridiaan

2015/2016 verplichte herhaling Medische Basis

7 t/m 9 nov 2016 Post Gratuate Seminar Stems and Branches III

sept 2017 Energetics of the Stomach Meridian

okt 2017 5 Spiritual Sources

dec 2017 The Secret of the Divergent Meridian

Praktijk voor Acupunctuur - Bettina Busse

Lid van de NVA

Bettina Busse is lid van de Nederlandse Vereinging voor Acupunctuur

Bettina Busse
Rietmeent 190
1357 CT Almere

Mobiel: 06-28847507
Mail: bettina.busse2@gmail.com

Privacystatement

Ga naar boven